top of page

Şirket Politakımız

Kaliteli Politikamız

Ürün ve hizmetlerimizi uluslararası standartlara uygun olarak geliştirmek,

Kalite anlayışımızdan ödün vermemek,

Müşterilerimize ürünlerimizi hızlı ve doğru bir şekilde sevk etmek,

Pazar payımızı artırmak,

Çevreye duyarlı ve yenilikçi bir firma olmak,

Müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle satış öncesi ve sonrasında iletişimde kalmak,

Müşterilerimizin güvenini kazanarak sürdürülebilir olmasını sağlamak,

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini eğitimlerle desteklemek,

Şirket genelinde en iyi teknolojik altyapı ve çalışma ortamını sağlamak,

Müşteri memnuniyetini artırmak,

İş süreçlerini sürekli iyileştirmek

Güneş ve Rüzgar

​Çevre Politikamız

İSG Politikası

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz. Çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir.

GANOS ENERJİ, Dünya Klasında Üretim anlayışı ile Proaktif İş Güvenliği yaklaşımını kullanarak işletme sınırları dahilindeki tüm İnsan Kaynaklarını; iş kazası sonucu yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı hedefler.

bottom of page